BOOST IT

print

BOOST IT - Onderwijs

Allerlei veranderingen komen in sneltreinvaart op ons af. Technologische ontwikkelingen onder invloed van digitalisering. Organisatorische ontwikkelingen onder invloed van flexibilisering. Hoe verhoudt Avans zich tot al deze veranderingen en hoe blijven we goed onderwijs bieden als de wereld om ons heen in hoog tempo verandert?

Ambitie 2025 is vastgesteld. Op allerlei plekken binnen Avans, ook binnen BOOST IT, wordt hard gewerkt om ons onderwijs ‘future-proof’ te maken. Met digitalisering, flexibilisering, zelforganisatie en andere thema’s zijn we dan ook al volop aan de slag. Verschillende initiatieven beginnen al aardig vorm te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan Avans One, de nieuwe leverancier voor ons Leer Management systeem is bekend, het AOC heeft getest met ‘Marktplaats’ en het standaardisatie proces voor alle examencommissies is gereed. Heel veel interessante onderwerpen die allemaal bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs.

Avans doet dit om aan te blijven sluiten bij de belevingswereld van huidige en potentiële studenten. Ook ondersteunt het programma docenten met de juiste digitale middelen. Projecten als Onderwijslogistiek en Digitaal Toetsen dragen hieraan bij.

Maar niet alleen het onderwijs, alle Avans medewerkers worden uiteindelijk ontzorgt met behulp van goede digitale ondersteuning.  

Bundeling projecten

Met BOOST IT brengt Avans 6 projecten en 5 scrum teams samen onder 1 paraplu. Zij werken hard om op de achtergrond en soms op de voorgrond Avans Ambitie 2025 mogelijk te maken. Deze bundeling is noodzakelijk om de verbinding en overlap te zoeken en uitkomsten te versterken. 

Projecten

Scrum teams

Naast BOOST IT Onderwijs kennen we sinds november 2019 tevens het programma BOOST IT Bedrijfsvoering. Op dit moment nog werkend met projectteams maar daar worden in de toekomst ook zelforganiserende scrum teams aan toegevoegd. Over afdelingen heen gaan zij een meer efficiënte, flexibele en toekomstgerichte ICT organisatie neerzetten. Binnen dit programma trekken de diensteenheden gezamenlijk op om hun IV-ambitie te realiseren.

 

Laatst bijgewerkt op 24 maart 2020.
Tips voor online onderwijs?
Online magazine

In dit magazine lees en zie je hoe we binnen Avans nu al bewegen en experimenteren richting het onderwijs van de toekomst.

Lees hier

Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT
Nieuws