BOOST IT

Xedule update februari 2019 Volggroep 2

19 februari 2019 door Onderwijslogistiek

Vanaf september 2019 zullen de academies die nu nog in Takenplaatje en Untis werken, aan de implementatie van Xedule beginnen. Dit zijn de academies; ASIS, PABO, AVD, AVB, AHB, AI&I, JHS en ASH.

In het voorjaar zal vanuit het programma OWL een ronde langs de academies worden gemaakt om de eerste afspraken te maken. Het is bijvoorbeeld belangrijk wie gaan deelnemen aan de trainingen en werksessies en hoe mensen vrij kunnen worden gemaakt in hun agenda en hoofd om de implementatie zo goed mogelijk te doorlopen. Om er zoveel mogelijk uit te kunnen  halen. Voor deze academies is het wellicht goed om van te voren al een bewuste keuze te maken over welk ambitieniveau van Xedule zij willen gaan stellen. Hierbij doelen we op de volgende ambitieniveaus zoals ook beschreven in het stukje Update implementatie Xedule Volggroep 1

Xedule gebruik ambitieniveau 1

Er zijn academies die proberen precies de planning en het rooster uit Xedule te krijgen zoals zij dat voorheen uit Takenplaatje en Untis kregen. De veelheid aan signaleringen/knelpunten moeten dan worden uitgewerkt tot Xedule het rooster kan draaien.

Xedule gebruik ambitieniveau 2

En er zijn academies die de SDOB-kaders opnieuw tegen het licht houden, daarin basisvoorwaarden kiezen en kijken hoe het rooster dan uit Xedule komt. Om dan wellicht gaandeweg meer roostervoorwaarden te gaan toevoegen waar wenselijk.

Xedule gebruik ambitieniveau 3

We gaan (samen) met andere academies kijken naar het inrichten van flexibel onderwijs en wat dit betekent voor de standaardisering die hiervoor nodig is in Xedule en in het onderwijsprogramma's. 

We zien voor deze academies een zelfde traject als voor Volggroep 1. In een notendop; P1 in theorie scholen, P2 zelf aan de slag met JP, P3 zelf aan de slag met OP, P4 uitvoeren voor het volgende jaar. Daarbij zijn er al meerdere collega’s met kennis van Xedule die kunnen bijspringen en begeleiden bij zowel het proces als inrichtingsvragen. 

Laatst bijgewerkt op 1 maart 2019.
Nieuwsbrief of idee?

Wil je de nieuwsbrief ontvangen of heb je een idee hoe we het onderwijs en bedrijfsvoering nog beter kunnen faciliteren?

Mail ons

Online magazine

In dit magazine lees en zie je hoe we binnen Avans nu al bewegen en experimenteren richting het onderwijs van de toekomst.

Lees hier

Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT
Nieuws