BOOST IT

Xedule update februari 2019 Volggroep 1

19 februari 2019 door Onderwijslogistiek

Update Implementatie Xedule Volggroep 1

Op dit moment wordt Xedule geïmplementeerd in 8 academies; AFM, AGZ, AMBM, ASB, AB&I, AE&I, ACUE en ATGM. Daarnaast lopen nog nazorg trajecten met ADA, AAAD en AOMI. We zien tijdens het traject dat iedere academie een eigen pad volgt en de voortgang is daarmee ook heel verschillend. We herkennen hierin de volgende Ambitieniveaus:

Xedule gebruik ambitieniveau 1

Er zijn academies die proberen precies de planning en het rooster uit Xedule te krijgen zoals zij dat voorheen uit Takenplaatje en Untis kregen. De veelheid aan signaleringen/knelpunten moeten dan worden uitgewerkt tot Xedule het rooster kan draaien.

Xedule gebruik ambitieniveau 2

En er zijn academies die de SDOB-kaders opnieuw tegen het licht houden, daarin basisvoorwaarden kiezen en kijken hoe het rooster dan uit Xedule komt. Om dan wellicht gaandeweg meer roostervoorwaarden te gaan toevoegen waar wenselijk.

Xedule gebruik ambitieniveau 3

We gaan (samen) met andere academies kijken naar het inrichten van flexibel onderwijs en wat dit betekent voor de standaardisering die hiervoor nodig is in Xedule en in de onderwijsprogramma's. 

Voor implementatiefase volggroep 1 hebben we gekozen voor het volgende implementatieproces:

P1 Kennismaking Xedule

We maken kennis met het programma Xedule. In dagsessies zien we welke functionaliteiten er zijn en hoe de schermen zijn opgebouwd. En er is aandacht voor de verschillende uitgangsprincipes waarop de applicatie gebouwd is.

P2 Zelf aan de slag en inrichtingskeuzes voorbereiden

De inzetco’s en roostermakers gaan zelf aan de slag met de stof. Dit doen zij in de combinatie inzet coördinator en roosteraar welke werken voor eenzelfde opleiding of academie. Iedere academie heeft een eigen keuze gemaakt in het volledig invoeren van de gegevens voor P3 of P4 . De jaarplanning in Xedule wordt gevuld. Aan de hand van deze data worden de eerste lastige onderwerpen verkend. Voor de ene academie was de uitdaging de overleggen gepland te krijgen, voor een andere academie om de volgorde van lessen er precies zo in te krijgen als gewenst en voor weer een andere academie was het plannen van de vaklokalen een puzzel. En ontstaan er langzaam de vragen: "wat zie ik en wat zegt dit nu eigenlijk over ons onderwijs en de wijze waarop wij dit organiseren?"

Extra vraag om door te werken tijdens de opleidingsluwe periode.

Vanuit het programma was er een rustmoment ingepland aan het einde van P2. Om de deelnemers de kans te bieden hun reguliere werk wat extra aandacht te geven. Echter wilde de deelnemers juist in Xedule blijven werken/leren om de flow niet kwijt te raken. Daarbij was er nog meer dan voldoende te doen en uit te zoeken. Dus is er een mogelijkheid gecreëerd om optioneel iedere week een dag samen te kunnen werken in Xedule. Tijdens speciale vragenuurtjes hebben de adviseurs vanuit Advitrae de groepen begeleid. Live, of met gebruikmaking van Skype.

P3 Weer plenair aan de slag.

In de werksessies op dinsdag en donderdag starten we de Xedule dagen weer gezamenlijk met een aantal trainingen in de module OP (Operationele Planning). Het maken van het rooster komt hiermee steeds meer aan de orde.

Het GO/NO go moment nadert…….

Rond Carnaval zal per academie bekeken worden hoe ver de implementatie staat. En wat er nog nodig is om per maart het jaarplan voor volgend jaar te kunnen gaan vullen.

P4 Starten met de voorbereidingen voor het rooster van P1 2019-2020

Na het vullen van de jaarplanning en het controleren van alle data starten we in mei, met de academies die een GO hebben gegeven, met het voorbereiden van het rooster voor P1 studiejaar 2019-2020. Xedule is een complexe applicatie doordat er veel processen in ondersteund worden. We hebben nog veel werk te verzetten met elkaar, maar we hebben er alle vertrouwen in dat de academies het gaat lukken om het volgende studiejaar de studenten te voorzien van een Xedule based rooster schooljaar.

Ontwikkelpunten

Tijdens het implementatieproces ontstaan er bij de deelnemers van de Xedule training ook aanvullende behoeftes. Voorbeelden hiervan zijn de behoefte aan training communicatieve vaardigheden en adviesvaardigheden. En de behoefte aan vooraf gestandaardiseerde mogelijkheden tot een inrichting van Xedule. Deze worden op dit moment door het programma Onderwijslogistiek opgepakt. Het is vooral SAMEN ontwikkelen en LEREN met en van elkaar. Tevens wordt er binnenkort geëvalueerd en bekeken welke verbeteringen opgepakt kunnen worden voor de volggroep 2 academies. 

Laatst bijgewerkt op 1 maart 2019.
Nieuwsbrief of idee?

Wil je de nieuwsbrief ontvangen of heb je een idee hoe we het onderwijs en bedrijfsvoering nog beter kunnen faciliteren?

Mail ons

Online magazine

In dit magazine lees en zie je hoe we binnen Avans nu al bewegen en experimenteren richting het onderwijs van de toekomst.

Lees hier

Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT
Nieuws