BOOST IT

Implementatie Xedule: de rol van de roostermaker en inzetcoördinator verandert

25 februari 2019 door Onderwijslogistiek

Implementatie Xedule: de rol van de roostermaker en inzetcoördinator verandert. Aan de hand van een procesupdate de eerste stappen.

Aanleiding:

De rol van de inzetcoordinator en roostermaker verandert door het gebruik van Xedule. Het geeft nieuwe mogelijkheden om eerder in het onderwijsontwikkelproces en planningsproces inzicht te geven aan de studeerbaarheid, doceerbaarheid, organiseerbaarheid van het beoogde onderwijs.

Proces tot nu toe:

Sessies met betrokkenen

Afgelopen maanden hebben we nieuwe rolbeschrijvingen gemaakt , deze zijn tijdens lunchsessies in december en januari verrijkt door de roostermakers, inzet coördinatoren en andere stakeholders die hebben aangegeven hier bij betrokken te willen worden. Ook de dienstraad DIF sloot hierbij aan.  De resultaten van deze sessies zijn inmiddels verwerkt en worden binnenkort teruggekoppeld.

In gesprek op de cirkeldag in januari met directeuren van Avans

Daarnaast is in januari op de cirkeldag van de directeuren van Avans de komende veranderingen besproken. Daarbij zijn zowel het proces als uitgangspunten en ontwerpcriteria besproken. Daarbij werd ook weer eens duidelijk dat dit een verandering zal zijn die flink tijd in beslag zal nemen.

AMR

Er zijn eerste contacten gelegd met de AMR en de AMR wordt meegenomen in het proces zoals hieronder geschetst.

Hoe nu verder:

Op basis van bovenstaande wordt komende weken een verder aanpak ontwikkeld in samenwerking met DP&O:

  1. Er wordt op dit moment een visiedocument opgesteld met uitgangspunten, inrichtingsprincipes en afspraken. De verwachting is dat dit plan ruim voor de zomervakantie ter vaststelling kan worden voorgelegd.
  2. Daarnaast werken we aan een plan waarin de inrichting, rollen/functies en transitieperiode wordt uitgewerkt.  Bij het opstellen hiervan worden een selectie van eerder betrokken medewerkers (huidige roostermakers en inzetco"ordinatoren, directies, DP&O en de medezeggenschap etc.) gevraagd gezamenlijk input te leveren. Hier zal, naar verwachting, voor de zomervakantie een start mee worden gemaakt. 
  1. De rollen/functies zullen worden gewaardeerd.  
Laatst bijgewerkt op 1 maart 2019.
Nieuwsbrief of idee?

Wil je de nieuwsbrief ontvangen of heb je een idee hoe we het onderwijs en bedrijfsvoering nog beter kunnen faciliteren?

Mail ons

Online magazine

In dit magazine lees en zie je hoe we binnen Avans nu al bewegen en experimenteren richting het onderwijs van de toekomst.

Lees hier

Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT
Nieuws