BOOST IT

print

Fijn dat een ICTO Coach altijd tijd en ruimte heeft om mee te denken

24 juli 2019 door Digitale Onderwijsondersteuning

In november kon je op @avans al lezen over de rollen van de ICT & Onderwijscoach binnen het programma BOOST IT. Zij werken onder andere samen met onderwijskundigen. Wat vinden de onderwijskundigen van de samenwerking met de ICTO Coaches? We vroegen het Elly Cornelissen van AE&I en Catharina Peekstok van AI&I.

Wat vinden jullie de meerwaarde van een ICTO coach?
Elly: "De ICTO-coach is de verbinder tussen onderwijskunde en ICT. Hij spreekt beide talen voldoende om mensen en middelen bij elkaar te krijgen. Dat leidt tot krachtig lesmateriaal en leeromgevingen die het leereffect bij studenten ten goede komen."

"Met de komst van de ICTO coaches is er meer aandacht gekomen voor de daadwerkelijke inzet van ICT in het onderwijs", vervolgt Catharina. "De komende jaren worden alle docenten door de academie gefaciliteerd in het volgen van de module Onderwijs & ICT van de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB). Hierdoor zullen de kennis en het enthousiasme over het gebruik van ICT toenemen. Maar dit betekent niet automatisch dat docenten dit in hun onderwijs in de praktijk gaan brengen. De ICTO coaches hebben de tijd en ruimte om 1-op-1 met docenten in gesprek te gaan en om na te gaan wat zijn of haar behoefte of vraag is met betrekking tot ICT."

"Dit studiejaar zijn de ICTO coaches bij AI&I al betrokken geweest bij diverse vraagstukken van docenten. Dit varieert van de inzet van een aanwezigheidstool, het opnemen van instructievideo’s tot het inzetten van een quiz. Het is erg prettig dat zij op de hoogte zijn van allerlei tools die beschikbaar zijn en waarvoor Avans bijvoorbeeld licenties heeft. Zo kunnen ze samen met een docent gericht op zoek naar een tool die past bij het vraagstuk, maar ook bij de docent en de doelgroep."

Hoe versterken jullie elkaar om samen te komen tot toekomstbestendig onderwijs?
"Vanuit mijn onderwijskundige bril kan ik nogal eens dromen en plannen maken", vertelt Elly. "Samen met Jan-Willem komen we tot het zetten van concrete stappen in de realisatie van die dromen. Bijvoorbeeld flexibilisering van het onderwijs. Ik denk dan groots aan het samenvoegen van onderwijsprogramma’s, leeruitkomsten in modules van een semester, etc. Nu zijn we concreet met meerdere docenten en teams het onderwijs aan het modulariseren. We bieden de lesstof in Blackboard aan in kleine modules die een student in een paar uur kan doorlopen. Alles heeft een duidelijk begin en eind en is zo veel mogelijk geautomatiseerd en plaats- en tijdsonafhankelijk. Het idee is dat we modules flexibeler kunnen inzetten."

"Door het stapelen van die modules, aangevuld met bijvoorbeeld projectonderwijs en begeleiding, kun je een onderwijseenheid afronden. Die kleine modules zijn gericht op kennis en vaardigheden, waardoor het lesmateriaal uitwisselbaar is tussen opleidingen. De docent trekt daar een opleidings- of contextspecifieke jas omheen, waardoor het geschikt wordt voor de eigen opleiding. Ik breng de bouwstenen van leren in. De ICTO-coach brengt de mogelijkheden van Blackboard en het digitaliseren van lesmateriaal in. En samen met de docenten komen we tot een krachtige leeromgeving."

"De onderwijskundigen binnen AI&I zijn aan één of meerdere opleidingen verbonden", vertelt Catharina. "Wij bieden onder andere ondersteuning aan opleidingen en docenten wanneer zij bezig zijn met onderwijsontwikkeling. Ik zie steeds meer plannen langskomen waarbij wordt nagedacht over de inzet van ICT, maar ik ben geen expert op dit gebied. Dan is het erg fijn dat er een ICTO coach is die direct tijd en ruimte heeft om hierover mee te denken."

"ICTO coach Elfi Scheffers en ik hanteren dezelfde werkwijze: we gaan uit van het doel dat een docent wil bereiken. Uiteindelijk zijn de doelen van een les of vak de basis voor de inrichting van het onderwijs. Eén van de eerste vragen aan een docent die bezig is met onderwijsontwikkeling is dan ook waarom hij of zij denkt dat de inzet van ICT aansluit bij het doel van het vak. Gebruik van ICT in het onderwijs is geen doel op zich, maar het zijn veelal hulpmiddelen die kunnen worden ingezet. Doordat docenten de tijd kunnen nemen om samen met een ICTO coach na te denken, worden er passende oplossingen gezocht. Op deze manier werken ICTO coaches, onderwijskundigen en docenten samen aan onderwijsontwikkeling bij AI&I."

Laatst bijgewerkt op 24 juli 2019.
Tips voor online onderwijs?
Online magazine

In dit magazine lees en zie je hoe we binnen Avans nu al bewegen en experimenteren richting het onderwijs van de toekomst.

Lees hier

Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT
Nieuws