BOOST IT

print

AOC gaat live met nieuwe applicatie

23 september 2019

In overleg met het AOC heeft het BOOST IT team een applicatie ontwikkeld waar bedrijven ten behoeve van de AMX week opdrachten kunnen indienen. De ingediende opdrachten worden vervolgens in overleg met het bedrijven door medewerkers van het AOC onderwijs gereed gemaakt en gepubliceerd op de AMX marktplaats.

Voorheen werden studenten en docenten in het kader van de AMX week door het AOC in groepen ingedeeld en wees het AOC de opdrachten aan deze groepen toe. Dat leidde tot veel verzoeken van vooral studenten om in een andere groep geplaatst te worden. Dit, maar ook de door het AOC gevolgde werkwijze om de AMX week te organiseren, was erg tijdsintensief en ook foutgevoelig.

Op deze marktplaats kunnen studenten en docenten de opdracht kiezen waar zij aan willen werken. Aangezien het om om multidisciplinaire groepsopdrachten gaat, is het belangrijk dat de groepssamenstelling voldoende multidisciplinair is. De applicatie voorziet ook hierin. Het gebruik van de applicatie zal moeten leiden tot grotere tevredenheid van de deelnemende studenten en een voor het AOC efficiëntere  en minder foutgevoelige werkwijze.

De applicatie is al door het AOC in productie genomen. Binnenkort zullen circa 500 studenten, 35 docenten en 35 bedrijven gebruik gaan maken van de applicatie om multidisciplinaire opdrachten in te dienen, kunnen studenten en docenten hun keuze kenbaar maken welke opdracht zij willen uitvoeren en maakt de applicatie multidisciplinaire groepen aan.

Tevens legt de applicatie informatie over bedrijven en contactpersonen binnen de bedrijven vast. De relatiebeheerders van het AOC kunnen deze informatie gebruiken bij het uitvoeren van hun werkzaamheden.

In de nabije toekomst zal de ontwikkelde applicatie ook Avans breed ingezet worden voor allerlei andere activiteiten die we samen met het werkveld ontplooien, zoals stages en afstudeeropdrachten, buddy trajecten, bedrijfsbezoeken, gastcolleges. Ook kunnen de relatiebeheerders en medewerkers die contacten onderhouden met het werkveld, gebruik maken van de mogelijkheden op het gebied van relatiebeheer.

Deze nu ontwikkelde applicatie zal op termijn, in combinatie met een aantal nog te ontwikkelen applicaties, het huidige Stage en Afstudeer Management systeem (SAM) gaan vervangen.

Een aantal academies die geen gebruik maken van SAM, zullen de nu ontwikkelde applicatie naar alle waarschijnlijkheid half oktober in productie nemen.

Uiteindelijk wordt de applicatie, waar nu het werkveld brengt en studenten en docenten halen, doorontwikkeld tot een platform waar zowel werkveld, docenten als studenten iets kunnen halen en brengen!

Laatst bijgewerkt op 23 september 2019.
Tips voor online onderwijs?
Online magazine

In dit magazine lees en zie je hoe we binnen Avans nu al bewegen en experimenteren richting het onderwijs van de toekomst.

Lees hier

Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT
Nieuws