BOOST IT

print

Waardestromen

Student Journey
Voor een student zijn de fysieke en digitale wereld niet (meer) gescheiden. Een mobieltje is haast een eerste levensbehoefte. Binnen Avans is digitalisering ook een bouwblok binnen onze ambitie geworden. We onderzoeken wat - volgend op onze ambitie - de nieuwe digitale leerroute (Student Journey) van de student wordt. De student staat hierbij centraal en zijn/haar behoeftes, wensen, talenten zijn het uitgangspunt. 

Value4Education Model
Aan de hand van een model hebben we deze route vertaald naar het digitale landschap. Dat model noemen we het Value4Education model. Binnen dit model hebben we een aantal waardestromen op het gebied van onderwijs, bedrijfsvoering en onderzoek bepaald; aansluitend op die route.

Bekijk via deze link het architectuurportaal van Avans met meer info over dit model en andere info over de architectuur binnen Avans.

Waardeketen Onderwijs
Waardestromen:
-Ontwikkelen Onderwijs
-Aanbieden Onderwijs
-Verzorgen Onderwijs
-Toetsen, examineren & Evalueren Onderwijs
-Co-creatie met het Werkveld

Waardeketen Onderzoek & Doorwerking
Waardestromen nog te bepalen

Bedrijfsvoering
-Algemene Informatievoorziening
-Datamanagement & Managementinformatie
-ICT & Faciliteiten
-Personeel & Organisatie
-Financiën


Waarde - en Serviceteams
Vanuit dit model met waardestromen zijn waarde- en serviceteams tot stand gekomen. Dit zijn agile (wendbare) teams bestaande uit een diversiteit van medewerkers met elk hun eigen expertise (ontwerpen, testen, coachen, etc). Zij bouwen en ontwikkelen zo samen de benodigde applicaties om het digitale landschap van Avans in te vullen. En dragen zo bij aan het bereiken van onze Ambitie2025.

Laatst bijgewerkt op 1 april 2021.
Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT