BOOST IT

Portaal

Waarom een nieuw portaal
Kennis delen, samenwerken, zelfredzaamheid, in dialoog met elkaar en zelforganisatie worden steeds belangrijker bij Avans. Studenten, docenten en medewerkers zijn de kennisdragers en werken interdisciplinair samen in verschillende teams of netwerken. Deze manier van werken vraagt steeds weer om andere expertise bij elkaar te brengen. Het nieuwe portaal moet dit gaan faciliteren.
Kernbegrippen voor dit portaal zijn:

  • Ontsluit
  • Verbindt
  • Motiveert
  • Personaliseert

Online is gemeengoed voor ons. Dat kunnen we wel stellen. Voor studenten is dat niet anders. Het is fijn dat techniek voor ons werkt. Avans 2025 ziet dat. Ook in en voor het onderwijs. Daarom is er BOOST IT. Het overkoepelende programma om meerdere ICT gerelateerde projecten te realiseren.

Opdracht project Portaal
In kaart brengen van het gebruikersperspectief van medewerkers en studenten op de gewenste interactie met het systeem. Op welke wijze en met welke ‘functionaliteiten’ ze, binnen de Avans onderwijsvisie, hun eigen doelen kunnen verwezenlijken.

Wat hebben we gedaan?
Het projectteam heeft ervaringen en behoeften uit de organisatie opgehaald en vertaald naar richtlijnen voor een nieuw ontwerp. Eerst in klein comité en vervolgens validatie en verdieping binnen de organisatie: interviews, cocreatie, workshops en loket on tour. Dit heeft geleid tot richtlijnen voor de digitale wereld. Snel samen te vatten als: naadloos, persoonlijk en verbonden.

De richtlijnen zijn niet ingedeeld per functie en ook niet per rol, maar per activiteit hebben medewerkers andere behoeften. Dit is vertaald naar de 4 werelddelen van Avans.

Ieder werelddeel is uitgewerkt en bevat de volgende informatie:

  • Titel, motto en kenmerken van het werelddeel
  • Introductie werelddeel en uitleg interactiekwaliteiten
  • Perspectief van verschillende gebruikers
  • Drijfveren en drempels
  • Activiteiten en spanningsveld

Bekijk hier de werelden van Avans. De vier werelddelen zijn vertaald naar een scenario. Dit scenario helpt om voor te stellen hoe het portaal zou moeten werken. Daarnaast heeft het 10 guidelines opgeleverd voor de interactie. Deze kunnen het interactieontwerp sturen in het vervolgproces. 
De oplossingsrichting zoals gepresenteerd geldt als uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van het portaal.

Projectgroep
Claudia Vreeswijk (projectleider, DMCS)
Hugo van Roy (Docent CMD, ACUE)
Martijn van der Heijden (docent CMD, ACUE)
Ronald van Rietschoten (docent Informatica, AI&I)
Julia Risakotta (student CMD, ACUE)
Boris Poels (student Informatica, AI&I)
Huub Hameleers (coördinator Informatie&Procesmanagement, DMCS)
Marleen de Jonge (adviseur Interne Communicatie, DMCS)
René Schenk (enterprisearchitect, DIF)

Laatst bijgewerkt op 14 november 2019.
Nieuwsbrief of idee?

Wil je de nieuwsbrief ontvangen of heb je een idee hoe we het onderwijs en bedrijfsvoering nog beter kunnen faciliteren?

Mail ons

Online magazine

In dit magazine lees en zie je hoe we binnen Avans nu al bewegen en experimenteren richting het onderwijs van de toekomst.

Lees hier

Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT
Nieuws