BOOST IT

print

Toetsen en examineren

Onderdeel van dit team is Mijn Excie. MijnExcie is een OSIRIS ZAAK toepassing voor het indienen en verwerken van verzoeken aan de examencommissies. In het visionboard worden de visie, doelgroepen, producten en doelstellingen beschreven. 

Klik voor een leesbaar Product Vision Board op de link onderaan de pagina.

Het product en het proces zijn (vooralsnog) afgebakend tot verzoeken aan de examencommissie ingediend door de student.

Link naar Product Vision Board MijnExcie

Soort
PVB
Publicatiedatum
03 dec 2019
Laatst bijgewerkt op 21 juli 2020.

Na een half jaar ontwikkelen in de testomgeving van OSIRIS ZAAK is maandag 2 september 2019 MijnExcie 1.0 live gegaan in de productie omgeving. De student kan via een dynamisch formulier zijn verzoek indienen:

Na indienen komt het verzoek in de takenlijst van de betreffende examencommissie in OSIRIS ZAAK. De examencommissie kan vervolgens aanvullende informatie opvragen bij betrokken derden, bijvoorbeeld de decaan of een docent. Vervolgens kan er een besluit genomen worden en een motivering van het besluit geformuleerd worden. Dit besluit en de motivering worden via OSIRIS ZAAK aan de student gecommuniceerd (en dus niet meer via email). De student kan tijdens het proces via OSIRIS ZAAK de voortgang monitoren.

OSIRIS is van oorsprong academie (faculteit) georiënteerd. Omdat binnen Avans veel examencommissies academie overstijgend zijn heeft de maker van OSIRIS afgelopen zomer een patch geïnstalleerd waarmee verzoeken van studenten van opleidingen van verschillende academies, maar behorende bij dezelfde examencommissie, ook daadwerkelijk in de juiste OSIRIS ZAAK omgeving van die betreffende examencommissie terecht komen.

In het najaar van 2019 zijn de examencommissies van BDK/HRM, CMD/COM en ATGM met MijnExcie 1.0 van start gegaan. Vanwege de internationale studenten van ATGM is er van MijnExcie ook een Engelstalige variant beschikbaar voor de student “kant”.

Begin 2020 staat release 1.1 van MijnExcie op het programma. Dan staan nog eens vier examencommissies op de nominatie om met MijnExcie van start te gaan.

 

Laatst bijgewerkt op 3 december 2019.

Tijdens de ontwikkeling van MijnExcie is ook gewerkt aan een uniform proces voor het verwerken van de verzoeken aan de examencommissie. Dat is gedaan met behulp van een zogenaamde Proces praatplaat:

MijnExcie ondersteunt dit proces.

Laatst bijgewerkt op 3 december 2019.
Tips voor online onderwijs?
Online magazine

In dit magazine lees en zie je hoe we binnen Avans nu al bewegen en experimenteren richting het onderwijs van de toekomst.

Lees hier

Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT