BOOST IT

BOOST IT - Digitale Onderwijsondersteuning

Allerlei veranderingen komen in sneltreinvaart op ons af. Technologische ontwikkelingen onder invloed van digitalisering. Organisatorische ontwikkelingen onder invloed van flexibilisering. Hoe verhoudt Avans zich tot al deze veranderingen en hoe blijven we goed onderwijs bieden als de wereld om ons heen in hoog tempo verandert? Terwijl we met het oog op de Ambitie 2025 nadenken over de toekomst, wordt er op allerlei plekken binnen Avans, ook binnen BOOST IT, al hard gewerkt aan de kwaliteit van ons onderwijs. Met digitalisering, flexibilisering, zelforganisatie en andere thema’s zijn we dan ook al volop aan de slag. Koplopers die experimenteren zijn in het proces van vernieuwing onontbeerlijk. Die beweging is bij Avans al op diverse plekken zichtbaar. 

Bundeling projecten

Met BOOST IT brengt Avans 7 projecten samen onder 1 paraplu en zorgt dat er een meerjarige Avansambitie op het gebied van digitale onderwijsondersteuning komt.
•    Onderwijslogistiek
•    Digitaal toetsen
•    Office 365 
•    Learning Management Systeem, het huidige Blackboard
•    ICT & Onderwijscoach 
•    Portaal, het huidige iAvans
•    Identity- & Accesmanagement 

Voordelen 

Behalve betere afstemming leidt het digitale ondersteuningsprogramma er ook toe dat medewerkers geen zaken missen of juist dubbelop doen. Het richt zich in de eerste plaats op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Het doel is om beter aan te sluiten bij de belevingswereld van huidige en potentiële studenten. Ook ondersteunt het programma docenten met de juiste digitale middelen. Projecten als Onderwijslogistiek en Digitaal Toetsen dragen hieraan bij.

Ook Avansmedewerkers die zich niet direct met onderwijs bezighouden, krijgen er mee te maken. De projecten Office 365 en Portaal zijn namelijk opgezet om alle Avansmedewerkers te ontzorgen met goede digitale ondersteuning.

Laatst bijgewerkt op 19 september 2019.
Nieuwsbrief of idee?

Wil je de nieuwsbrief ontvangen of heb je een idee hoe we het onderwijs en bedrijfsvoering nog beter kunnen faciliteren?

Mail ons

Online magazine

In dit magazine lees en zie je hoe we binnen Avans nu al bewegen en experimenteren richting het onderwijs van de toekomst.

Lees hier

Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT
Nieuws