thematic.doo

print

BOOST ITBinnen onze Ambitie 2025 willen we naar een innovatieve en wendbare organisatie toewerken. Een snel veranderende wereld vraagt ook om wendbaarheid en veerkracht van onze studenten en medewerkers.

Met de programma's van Boost IT geven we invulling aan de digitale component van deze Ambitie.

De start van Boost IT was eind 2017, dus al voordat de ambitie het levenslicht zag. Van een paar 'projectjes' in het begin is Boost IT een steeds grotere en gevarieerdere digitale waaier van continue trajecten en projecten geworden, met tal van teams en ontwikkelingen. Sommige systemen worden aangekocht, maar daarnaast ontwikkelen we ook steeds meer zelf. 

Inmiddels zijn er drie overkoepelende programma's met elk een eigen focus:
(1) Onderwijs
(2) Bedrijfsvoering
(3) Valorisatie & Doorwerking

Binnen deze programma's zijn volgens het Value4Education model zogeheten waardestromen bepaald. Lees hier meer over dit model en de diverse waardestromen.

Boost IT is nu in de organisatie gelinkt aan Regie Informatievoorziening (RIV) en onderdeel van ambitiebouwblok Technologie & Data.

Op de contactpagina vind je alle product owners van de teams en andere contactpersonen binnen Boost IT. Heb je een vraag, neem dan gerust contact met hen op!

Laatst bijgewerkt op 9 september 2021.